Gelişen gıda teknolojisi ve tüketici bilinci kaliteli ürün, iyileştirme ve bunu sürekli hale getirme gayretini tetiklemektedir. İnsanların en temel gereksinimi gıdaların, en sağlıklı hijyenik ve doğru şekilde üretilmesi sağlıklı beslenme açısından son derece önemlidir. Gıda güvenliği ve kalitenin korunma çalışmaları da toplum sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. Sağlıklı bir gelecek için en önemli konunun sağlıklı beslenmeden geçtiği bilinciyle; kurum çatımız altında yapılan periyodik eğitimlerle ve kurum dışı uzman eğitmenlerden firmalardan alınan gıda güvenliği/ hijyen eğitimlerle personellerini ve müşterilerini sürekli bilgilendirmektedir.